W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Ambasadzie Estonii w Berlinie w Niemczech zostało zorganizowane seminarium  ”Cyfryzacja branży – doświadczenia regionu Morza Bałtyckiego”, w ramach projektu DIGINNO, współfinansowanego ze środków unijnego programu Interreg BSR. Z ramienia KIGEiT w spotkaniu wzięli udział: Pani Bożena Skibicka oraz Pan Jarosław Tworóg. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informatycznych i Telekomunikacji (ITL) oraz Uniwersytet Aalborg w Kopenhadze we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii.

Celem seminarium politycznego była wymiana poglądów i doświadczeń w całym regionie Morza Bałtyckiego (BSR) w zakresie podejść i inicjatyw politycznych dotyczących digitalizacji przemysłowych MŚP (Przemysł 4.0). Uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi na pytana: Jak możemy się uczyć na podstawie różnych podejść? Co możemy zrobić razem, aby zmobilizować cyfrowy sposób myślenia i świadomość?

Wydarzenie obejmowało krótkie prezentacje krajowych podejść do Przemysłu 4.0 i doświadczeń związanych z podnoszeniem świadomości cyfrowej wśród MŚP, w tym ”Ocenę potrzeb biznesowych”, która zidentyfikowała wyzwania BSR na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród MŚP z sektora produkcyjnego na temat ich oczekiwanego wykorzystania nowych technologii.

Partnerzy DIGINNO i zaproszeni goście z dziedziny polityki i biznesu dyskutowali o tym, co BSR może wspólnie zrobić, aby opracować i wdrożyć ponadnarodowe rozwiązania promujące upowszechnianie ICT wśród MŚP, w tym wspólne inicjatywy polityczne. Zasugerowano, że projekty takie jak DIGINNO mogą służyć jako rodzaj branżowego  ”obozu szkoleniowego BSR dla konkurentów” ucząc się od siebie nawzajem, aby stać się bardziej konkurencyjni na rynkach międzynarodowych. Ponadto wśród propozycji wspólnych działań znalazła się wartość dodana polegająca na zwiększeniu skali inicjatyw krajowych do poziomu BSR i uzgodnieniu poglądów na temat potrzeb polityki przemysłowej UE.

W ramach seminarium dla partnerów DIGINNO zorganizowane zostały trzy wizyty studyjne w Berlinie: Performance Center Digital