Ministerstwo Cyfryzacji (MC) poinformowało, że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia grupy roboczej w sprawie zgłoszonego problemu dotyczącego obowiązków nakładanych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, na skutek zgłoszonych uwag Główny Urząd Statystyczny (GUS) uwzględnił stanowisko Ministra Cyfryzacji i wprowadzi poniższe poprawki do projektu:

  1. GUS odstąpił od wykorzystywania SMS-a do propagowania spisu, tym samym z projektu zostaną usunięte przepisy odwołujące się do tej kwestii, tj.: w art. 40 w ust. 2 pkt 2 oraz art. 41.
  2. Ograniczona została częstotliwość przekazywania danych przez dostawców usług telekomunikacyjnych do jednego razu w 2021 r.
  3. GUS odstąpił od obligatoryjnego przekazywania kodów TERYT w przypadku danych adresowych, jeżeli takie informacje nie są zamieszczone w systemach informacyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Informacje dotyczące przekazywania danych z kodami TERYT zostaną uzupełnione wyrazami „jeżeli występują”. Zmiany te zostaną odzwierciedlone w załączniku nr 2 w pkt 22.
Dla zainteresowanych udostępniamy otrzymane z MC stanowisko GUS w tej sprawie. Prace ze strony KIGEiT były prowadzone w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).