W dniach 17-18 czerwca 2019Pałacu Parlamentu w Bukareszcie odbędzie się III Sympozjum ECSEL JU (w zakresie min. Electronic Systems & Components). Jest ono organizowane pod auspicjami rumuńskiej prezydencji Rady UE. Europejscy i światowi interesariusze w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych (ECS), reprezentujący przemysł, środowiska naukowe i finansowe, jak również europejscy, krajowi i regionalni decydenci oraz partnerzy międzynarodowi, spotkają się w celu omówienia i oceny najważniejszych wydarzeń w sektorze ECS w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z agendą spotkania. Rejestracja na sympozjum odbywa się pośrednictwem strony internetowej.