Seminarium CEF DigitalBuilding Blocs, które odbyło się 24 kwietnia w Estonii  zorganizowane zostało przez Uniwersytet w Aalborgu w Kopenhadze i Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji w Estonii. Celem spotkania był przegląd wdrożenia CEF Building Blocks w państwach członkowskich oraz omówienie wyzwań i sposobów, w jaki współpraca transgraniczna może pomóc w przyśpieszeniu wdrożenia CEF Building Blocks.

W trakcie seminarium zidentyfikowane zostały najważniejsze wyzwania dotyczące wdrażania CEF Building Blocks. Są to:

  • Niewielkie zastosowanie w usługach transgranicznych elementów składowych instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Building Blocks – CEF BB);
  • Potrzeby zastosowania CEF BB  w usługach transgranicznych nie zostały skwantyfikowane.
  • Brak współpracy przy wykorzystaniu CEF BB w usługach transgranicznych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Potrzebna jest lepsza koordynacja w oferowaniu takich usług.
  • Poszczególne kraje mają własne podejścia do automatyzacji usług publicznych, co ma  odzwierciedlenie w poziomie wykorzystania standardowych komponentów, jakimi są  CEF BB.
  • W niektórych krajach brak jest woli politycznej, aby wprowadzić do oferowanych e-usług standardowe elementy konstrukcyjne CEF BB.
  • Niektóre agencje krajowe nie są świadome istnienia CEF BB, częściowo z powodu niskiego priorytetu politycznego, lub po prostu braku wiedzy, jak je wdrożyć.
  • Brak jest jednolitego standardu w dostarczaniu e-paragonów.

Wydarzenie potwierdziło, że w państwach członkowskich UE istnieje stosunkowo wysoka akceptacja dla wykorzystywania elementów składowych instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Building Blocks). W szczególności sektor prywatny widzi potrzebę wdrażania e-usług, a niektóre części sektora publicznego uznają je za przydatne. Jednak każdy kraj ma tendencję do indywidualnego podejścia do tych zagadnień, co nie wspiera podejścia globalnego. Wytworzone e-usługi wykorzystywane są w większości w kraju, w którym zostały wytworzone. Potrzebne jest stworzenie usług transgranicznych, które byłyby dobrym przykładem i inspiracją do tworzenia kolejnych. Gdy kraje uzgodnią i ustalą priorytety dla szeregu usług transgranicznych, dopiero wtedy można wybierać technologię. Realizuje to m.in. projekt DIGINNO, w ramach którego partnerzy opracowują cztery modele prezentacyjne transgranicznych e-usług G2B. Mają one być inspiracją do budowania kolejnych e-usług.

W seminarium udział wzięły 43 osoby, w tym przedstawiciele z 7 krajów, reprezentujących sektor publiczny, stowarzyszenia branżowe, instytucje wiedzy itp.

Wydarzenie było połączeniem prezentacji przedstawicieli Komisji Europejskiej i czterech państw członkowskich UE, dyskusji panelowej i warsztatów.