Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Stanowisko zawodowe: Dyrektor Nazwa firmy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Adres: ul. Szachowa 1; 04-894 ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Czynnie wspierać interesy członków zrzeszonych w Izbie. Działać na rzecz rozwoju konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych Stanowisko ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Służyć doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych koncernach w transferze najlepszych doświadczeń i technologii na rynek polski w ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: - dalsza integracja środowiska producentów i importerów urządzeń fiskalnych, - współdziałanie z organami administracji państwowej (Ministerstwo ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: Udział w pracach Izby; prace nad strategią działania Izby Stanowisko zawodowe: Prezes Zarządu Nazwa firmy: Multimedia ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Rozwijanie Smart Grids w Polsce Stanowisko zawodowe: Prezes Zarządu Nazwa firmy: Atende Software sp. z o.o. ...
Czytaj więcej
Page 1 of 3
1 2 3