Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

Służyć doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych koncernach w transferze najlepszych doświadczeń i technologii na rynek polski w celu budowy efektywnych rozwiązań dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie.

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

Nazwa firmy:

Landis+Gyr sp. z o.o.

Adres:

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2002 – obecnie

Landis+Gyr – Dyrektor ds. Sprzedaży, Prezes Zarządu

1998-2002

Siemens – Dyrektor ds. Sprzedaży – Dział Pomiarów

1997-1998

Landis&Gyr – Regionalny Kierownik Sprzedaży – Przemysł

1993-1996

ABB Industrial Components – Kierownik ds. apatury łączeniowej SN

1991-1993

Elbud Warszawa,  Z-ca Kierownika Budowy

Wykształcenie:

mgr inż. elektryk – Politechnika Warszawska, MBA – WSPiZ Koźmińskiego

Języki obce:

Posługuję się na co dzień angielskim, znam podstawy niemieckiego i rosyjskiego, uczę się z zapałem hiszpańskiego

Osiągnięcia:

Zawodowy – organizacja i rozwój firmy będącej liderem rynku energii elektrycznej, wiele doświadczeń i ciągła pasja do działania
Prywatny – szczęśliwa i zdrowa rodzina, dwóch synów

Działalność pozazawodowa:

Aktywny wypoczynek z rodziną

Członkostwo w organizacjach branżowych:  KIGEiT, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Działalność społeczna:

Wsparcie dla dzieci z domów dziecka,  goszczenie wychowanków, Członek Rady Izby w kadencji 2012-2015

Zainteresowania:

Sporty wodne, narciarstwo, turystyka, motocykle