Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: 1. Współtworzenie całościowej strategii Izby. 2. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania i wypracowania ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Kwestie telekomunikacji, mediów, regulacji rynkowych Stanowisko zawodowe: Doradca Zarządu Nazwa firmy: Aero2  sp. z o.o. Adres: ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Deklaruję aktywną działalność w popularyzacji i wdrażaniu w Polsce innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach informatyki, telekomunikacji i ...
Czytaj więcej
Page 3 of 3
1 2 3