Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

1. Współtworzenie całościowej strategii Izby.
2. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania i wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telekomunikacyjnego oraz tworzenia jednolitego rynku cyfrowego
3. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych RP jak i branżowych organizacji międzynarodowych a także UE

Stanowisko zawodowe:

Dyrektor Departamentu Strategii i Spraw Regulacyjnych

Nazwa firmy:

T-Mobile Polska S.A.

Adres:

ul. Marynarska 12; 02-674 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2012– obecnie

Dyrektor Departamentu Strategii i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska S.A.

2007-2012

Dyrektor Biura spraw regulacyjnych – PTC sp. z o.o.

2001-2007

ekspert ds. regulacyjnych i bezpieczeństwa w telekomunikacji Deutsche Telekom A.G.

1997-2000

asystent na uniwersytecie w Bonn, fakultet prawa europejskiego

Wykształcenie:

wyższe

Języki obce:

angielski, niemiecki, francuski

Osiągnięcia:

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych:  KIGEiT, PIIT

Działalność społeczna:

12.2009 – członek Rady KIGEiT

Zainteresowania:

polityka, kolarstwo, muzyka