Funkcja w KIGEiT: 

Przewodniczący Rady KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT: 

Praca na rzecz rozwoju rynku usług dostępu szerokopasmowego, Smart Grids, absorpcji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.
Wspieranie rozwoju usług utrzymaniowych, outsourcingowych i zarządzania.
Praca na rzecz równoprawnego traktowania podmiotów gospodarczych.

Stanowisko zawodowe: 

Prezes Zarządu

Nazwa firmy: 

Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.

Adres:

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Doświadczenie zawodowe: 

1994- obecnie 

Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.

1993-1994 

Dyrektor Handlowy – Maxon sp. z o.o.

1987-1992

Dyrektor Handlowy – Energopol

1983-1987 

Pracownik naukowy – Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie

Wykształcenie:

wyższe (praca doktorska z zakresu automatyki przemysłowej), studia MBA

Języki obce: 

angielski, niemiecki, rosyjski

Osiągnięcia:

jeden patent, Złoty Krzyż Zasługi

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych: 

KIGEiT, PIIT, Francuska Izba Handlowa, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji przy PAN, Rada Naukowa IŁ, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Działalność społeczna:

Zainteresowania: 

literatura, pływanie