Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

Deklaruję aktywną działalność w popularyzacji i wdrażaniu w Polsce innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach informatyki, telekomunikacji i energetyki. Moim zdaniem nastąpiła już konwergencja informatyki, telekomunikacji i mediów, a to co obserwujemy obecnie, to przenikanie się teleinformatyki z energetyką. Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie uda się wprowadzić w życie idei inteligentnych sieci energetycznych.

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu

Nazwa firmy:

Globema sp. z o.o.

Adres:

ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

1997 – obecnie

Globema Sp. z o.o.; Stanowisko: Prezes Zarządu (założyciel firmy)

1991-1997

Inter-Design Tessel Systems;
Stanowisko: Wicedyrektor Działu Oprogramowania, następnie Zastępca Dyrektora Generalnego.

1987-1991

FreeForm Design AB; Stanowisko: Visiting Researcher.

1979-1991

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej; Stanowisko: Asystent, następnie Adiunkt.

Wykształcenie:
1995 

 „Business in a Market Economy” – podyplomowy kurs zarządzania zrealizowany w ramach Programu JICAP na University of Humberside w Anglii.

1989 

Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej; obrona rozprawy doktorskiej pt. „Rozszerzenie języka mikroprogramowania MIDDLE o mechanizmy współbieżności – przedstawione na gruncie semantyki denotacyjnej”.

1974 – 1979

Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, kierunek „Informatyka” (studia ukończone z wyróżnieniem).

Języki obce:

angielski – biegły
rosyjski – komunikatywny

Osiągnięcia:

Wyróżnienie tytułem INFO-STAR w kategorii „Osiągnięcia biznesowe” (2005)

Członkostwo w organizacjach branżowych:

Członek GITA – Geospatial Information Technology Association (od 1999 do chwili obecnej)

Działalność społeczna:

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania „PRO” (1995 – 2000;
w latach 1996 – 1998 Prezes Stowarzyszenia „PRO”)2012-2015 Członek Rady KIGEiT