Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Rady KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: Działania na rzecz znaczącego wzrostu konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacyjnego poprzez promowanie niezbędnych zmian prawno-regulacyjnych oraz wdrożenia ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT:  Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT:  Ochrona praw własności intelektualnej Stanowisko zawodowe:  Public Affairs Director Nazwa firmy:  Samsung Electronics Polska sp. z ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT:  Członek  Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT:  Liberalizacja rynku energii elektrycznej i paliwa gazowego. Praca na rzecz rozwoju konkurencyjności rynku energii Stanowisko zawodowe:  ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Lobbing w czystej postaci, czyli wywieranie nacisku przez rzetelną informację na ośrodki decydenckie, mający na celu ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady Izby Zamierzenia w KIGEiT: Działania na rzecz rozwoju nowych technologii i nowych usług telekomunikacyjnych. Intensyfikacja i rozszerzanie zakresu współpracy międzyoperatorskiej. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Rady KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: Praca nad rozwojem inteligentnych sieci rozporoszonych Stanowisko zawodowe: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Nazwa firmy: Philips Lighting  ...
Czytaj więcej
Page 2 of 3
1 2 3