Funkcja w KIGEiT: 

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT: 

Ochrona praw własności intelektualnej

Stanowisko zawodowe: 

Public Affairs Director

Nazwa firmy: 

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

Adres:

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Doświadczenie zawodowe: 

03.2015-obecnie

Public Affairs Director – Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

10.2014-obecnie

Członek Rady Nadzorczej – ElectroEco sp. z o.o.

01.2014-02.2015

Head of Public Affairs – Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

10.2012-12.2013

Public Sector Core Account Executive – IBM Polska sp. z o.o.

03.2011-09.2012

Business Development Executive – EU Core Team IBM

01.2011-03.2011

Business Development Executive – Public Team IBM Polska sp. z o.o.  Smarter Cites Business Development Executive – CEE IBM

03.2009-06.2010

lnnovation Policy Manager – IBM

09.2005-02.2009

Senior Professional, Governmental Relations – IBM

04.1998-08.2005 

Senior Account Manager, Governmental Relations – IBM

Wykształcenie:

wyższe

Języki obce: 

angielski (zaawansowany), włoski (podstawowy)

Osiągnięcia:

Brązowy Krzyż Zasługi

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych: 

PIlT, ZlPSE, Konfederacja Lewiatan

Działalność społeczna:

PTTK, członek Zarządu Oddziału Warszawa Praga

Zainteresowania: 

trekking, sport, bieg na orientację, turystyka, kolarstwo górskie