Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT:

Działania na rzecz znaczącego wzrostu konkurencyjności polskiego rynku telekomunikacyjnego poprzez promowanie niezbędnych zmian prawno-regulacyjnych oraz wdrożenia najlepszych wzorców współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz administracją państwową i samorządową.

Stanowisko zawodowe:

Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Nazwa firmy:

P4 sp. z o.o.

Adres:

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2005 – obecnie

P4 sp. z o.o. — członek zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu, relacje międzyoperatorskie i politykę regulacyjną

2000-2005

Spółki grupy Elektrim Telekomunikacja — Członek Zarządu, Chief Technology Officer, stanowiska zarządcze w organach spółkach spółek zależnych (Polska Telefonia Cyfrowa, Aster City)

1996-2000

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. — Dyrektor ds. Rozwoju Sieci

1994-1996

Nokia Corporation — kierownik projektów badawczo-rozwojowych

Wykształcenie:

Magisterium i doktorat — Politechnika w Tampere, Finlandia (1994/96);
MBA – London Business School (2002)

Języki obce:

Angielski — płynny, Niemiecki — płynny

Osiągnięcia:

Publikacje naukowe, patenty, liczne projekty rozwojowe i biznesowe

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych:

Członek Rady PIIT (2009-2011), Członek Zarządu ECTA,

Działalność społeczna:

Członek Rady KIGEiT I, II i III kadencji, Członek Rady Fundacji 10 Kwietnia, Narodowa Rada Infrastruktury przez Wicepremierze RP (2002-2004),

Zainteresowania:

rynki i usługi telekomunikacji ruchomej, technologie multimedialne, rynki kapitałowe