Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

Lobbing w czystej postaci, czyli wywieranie nacisku przez rzetelną informację na ośrodki decydenckie, mający na celu interes naszego środowiska.

Stanowisko zawodowe:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nazwa firmy:

SPS Electronics sp. z o.o.

Adres:

ul. Krakowiaków80/98, 02-255  Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

1981-2011

Sanservice, S.P.S. Trading, SPS Klima, SPS Electronics – Prezes Zarządu firm działających w obrębie interesów koncernu SANYO

1972 – 1980

RADMOR – konstruktor

Wykształcenie:

wyższe – magister inżynier elektronik, Politechnika Gdańska – Elektronika dyplom – 1972, studia podyplomowe na PG

Jezyki obce:

niemiecki i angielski – biegle

Osiągniecia:

konstrukcja pierwszego w kraju pager’a,
szefowanie  przez 30 lat firmom pracującym na rzecz japonskiego koncernu SANYO

Członkostwo w organizacjach branżowych:

współzałożyciel  i członek KIGEiT , członek Rady KIGEiT III kadencji