Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

Czynnie wspierać interesy członków zrzeszonych w Izbie. Działać na rzecz rozwoju konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu

Nazwa firmy:

Nordisk Polska sp. z o.o.

Adres:

al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2010 – obecnie

Prezes Zarządu – Nordisk Polska sp. z o.o.

2006-2010

Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci – P4 sp. z o.o. (operator sieci Play) / 3GNS sp. z o.o.

2002-2006

Dyrektor Pionu Serwisu Sieci Telekomunikacyjnych – Siemens sp. z o.o.

2001-2002

Dyrektor d/s Logistyki – Siemens sp. z o.o.

2000-2001

Dyrektor Departamentu Planowania i Budowy Sieci – Formus Polska sp. z o.o.

1998-1999

Dyrektor Pionu Technologii Informacyjnych – ZWUT S.A. a Siemens Company

1995-1998

Dyrektor Pionu Przygotowania Ofert i Realizacji Projektów – ZWUT S.A. a Siemens Company

1991-1994

Zastępca Dyrektora Biura Projektów Specjalnych – Telekomunikacja Polska S.A.

Wykształcenie:

Mgr inż. elektronik – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki
Advanced Management Training – Duke Corporate Education oraz Babson Executive Education (Monachium, Madryt)

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:

za zasługi dla rozwoju telekomunikacji polskiej odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004)

Działalność pozazawodowa:

Sędzia pływacki II klasy – licencja Polskiego Związku Pływackiego

Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT

Działalność społeczna:

Członek Rady Nadzorczej KIGEiT, Członek Komisji Rewizyjnej KIGEiT, Członek Rady KIGEiT w kadencji 2012-15

Zainteresowania:

Żeglarstwo (sternik jachtowy), podróże