Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady Izby

Zamierzenia w KIGEiT:

Stanowisko zawodowe:

Dyrektor

Nazwa firmy:

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Adres:

ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 2014 – obecnie

Dyrektor Instytutu Łączności – PIB

  2005-2014

Instytut Łączności – PIB na różnych stanowiskach

  1991-1998

Asystent w Katedrze Radioelektroniki WSM. W latach 1994-1998 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PAR, URT, URTiP obecnie UKE) na Świadectwa Radiowe w służbie morskiej.

Wykształcenie:
 

2010. Szkolenie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania dla kadry jednostek naukowo-badawczych nt. „Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych”.

Wyższe. W 2005 roku, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, obronił rozprawę doktorską.

Języki obce:

j. angielski biegle w mowie i piśmie (Certyfikaty Uniwersytetu Cambridge), bierna znajomość języków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Osiągnięcia:

Członkostwo w organizacjach branżowych:

Od 1998 roku, bierze udział w pracach polskiej sekcji COMSAR Ośrodka IMO przy Polskim Rejestrze Statków. Od roku 1999, jest delegatem RP na obrady Podkomitetu COMSAR Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W latach 2000‑2005 pełnił funkcję przewodniczącego i koordynującego prace polskiej sekcji COMSAR.

2001-2003. Członek Technicznej Grupy Roboczej Podkomitetu IMO COMSAR i jej grupy korespondencyjnej ds. modyfikacji standardu systemu Navtex. Od 2005 roku współpracuje z Centrum Badawczym – „Volpe Centre” US Departament of Transportation w Bostonie oraz University of New Hampshire USA, w szczególności CIDLab (Critical Infrastructure Dependability Laboratory) w zakresie, systemów łączności, technologii bezpieczeństwa oraz lokalizacji i monitorowania obiektów. Od 2008 roku jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa (SSAB) w Gdyni. W roku 2009 został członkiem Management Board i kierownikiem, w AM w Gdyni, europejskiego projektu EfficienSEA, realizowanego w ramach programu INTERREG IV. W 2009 r. został członkiem Rady Naukowej Klastra „GreanStream”. Członek grup roboczych IMO COMSAR ds. e-Nawigacji i modernizacji GMDSS. W 2010 roku został członkiem Rady Naukowej Klastra „GreanStream”. Od 2013 roku jest członkiem EU Satellite-AIS Collaborative Forum ESA-EMSA. Od lipca 2014 r. jest członkiem Zespołu Telekomunikacji Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od września 2014 r. jest członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Jest członkiem Communication Society of IEEE.

Zainteresowania:

Żeglarstwo, tenis, pływanie, jazda na rowerze, radioamatorstwo, motoryzacja, kultura anglosaska, etc.