Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT:

– dalsza integracja środowiska producentów i importerów urządzeń fiskalnych,
– współdziałanie z organami administracji państwowej (Ministerstwo Finansów) z zakresie projektów ustaw i rozporządzeń, istotnych dla  branży producentów i importerów urządzeń fiskalnych,
– działania związane z ochroną środowiska np. zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego, eliminacja substancji niebezpiecznych z urządzeń elektronicznych

Stanowisko zawodowe:

Członek Zarządu

Nazwa firmy:

ELZAB S.A.

Doświadczenie zawodowe:  

1994-obecnie

Wiceprezes Zarządu w Optimus IC S.A. (obecnie Novitus S.A.)

1992-1996

Z-ca Dyr. Handlowego, Dyrektor Handlowy w Inter Commerce for Shops sp. z o.o.

1991-1992

Handlowiec w Inter Commerce sp. z o.o.

1989-1991

Handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego „Polcotex” sp. z o.o.

1981-1989

Pracownik naukowy w Zakładzie Katalizy na Metalach Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Wykształcenie:

wyższe

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:  
Działalność pozazawodowa:  
Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT

Działalność społeczna:

Przew. Zarządu SDFUR KIGEiT. Członek Rady KIGEiT I, II i III kadencji.

Zainteresowania:

informatyka, fotografia