Funkcja w KIGEiT:

Członek Rady KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT:

Udział w pracach Izby; prace nad strategią działania Izby

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu

Nazwa firmy:

Multimedia Polska S.A.

Adres:

Siedziba: ul. T. Wendy 7/9; 80-341 Gdynia.
Biuro: al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2005 – obecnie

Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A.

2004-2005

Członek Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A.

2001-2004

Prezes Zarządu Grupy Telnet

1991-2000

Założyciel i Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A.

1981-1991

Dyrektor Techniczny Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Kaliszu

1974-1980

Kierownik Zespołu Eksploatacji Sieci Telekomunikacyjnych i Centrali Głównej Telekomunikacyjnej w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Kaliszu

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Poznańskiej

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:

Wieloletnie zarządzanie spółkami branżowymi; działania konsolidacyjne na rynku telekomunikacyjnym; wprowadzenie na WGPW Spółki Multimedia Polska

Działalność pozazawodowa:

Prezes Stowarzyszenia Samorządny Kalisz; Przewodniczący Rady Nadzorczej Kaliskich Linii Autobusowych, Członek Rady Konsultacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT, PIKE

Działalność społeczna:

Udział w pracach lokalnego samorządu. Członek Lions Club International, Członek Rady KIGEiT od I kadencji

Zainteresowania:

Turystyka, historia, konie