Category DINNOCAP

17 lutego przedstawiciele projektu DINNOCAP i Estonian Logistics Single Window Cluster wspólnie zorganizowali seminarium online, poświęcone e-usłudze eCMR. Głównym celem seminarium było przedstawienie ostatnich działań, ...
Czytaj więcej
28 stycznia tego roku miało miejsce pierwsze spotkanie zespołu projektu DINNOCAP, w którym udział wzięło wszystkich 10 partnerów z 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego.  Spotkali ...
Czytaj więcej
Zaproszenie do składnia ofert na: Przedmiot zamówienia: „Wybór Menedżera projektu DINNOCAP (WP1).” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym (do pobrania tutaj). Ofertę ...
Czytaj więcej
Page 1 of 2
1 2