17 lutego przedstawiciele projektu DINNOCAP i Estonian Logistics Single Window Cluster wspólnie zorganizowali seminarium online, poświęcone e-usłudze eCMR.

Głównym celem seminarium było przedstawienie ostatnich działań, dyskusji, podzielenie się nowościami w zakresie eCMR oraz bieżącymi projektami.

Ulrika Hurt i Tõnis Hintsov jako przedstawiciele grupy interesariuszy eCMR dokonali wprowadzenia do seminarium i przedstawili przegląd inicjatyw klastra Single Window.

Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji przedstawiło 4 prezentacje. Kristi Talving, zastępca sekretarza departamentu środowiska biznesowego i konsumenckiego, mówiła o znaczeniu eCMR z punktu widzenia państwa, przedstawiając eCMR w szerszej perspektywie i zachęcając zainteresowane strony do dalszego rozwijania wartościowych transgranicznych e-usług, które zmieniają sektor i gospodarkę.

Sirli Heinsoo, menedżer ds. gospodarki czasu rzeczywistego, przedstawił koncepcję gospodarki czasu rzeczywistego, inicjatywę przewodnią, a także przykłady eCMR i eReceipt jako dojrzałych transnarodowych e-usług. Inna Nosach, główny specjalista, podsumowała wyniki projektu DIGINNO i DIGINNO-proto będące wkładem dla DINNOCAP. Kristi Aruküla, kierownik projektu DINNOCAP, dokonała przeglądu dalszych działań eCMR, rozwoju prototypu i kolejnych kroków w 2021 roku.

Taavi Tõnts z Administracji Transportu mówił o wykorzystaniu cyfrowych zbiorów danych w transporcie drogowym oraz o tym, jak dane cyfrowe weszły do zamówień publicznych. Ulrika Hurt i Lauri Lusti poinformowali słuchaczy o dyskusjach na poziomie UE w ramach Forum Cyfrowego Transportu i Logistyki oraz o rozporządzeniu eFTI. Seminarium zakończyła mapa drogowa eCMR firmy Heiti Mering, która przedstawiła plan działania na następne lata, oraz przegląd modeli usług platformy LOGxDigi.

Seminarium było udaną współpracą pomiędzy partnerem wiodącym DINNOCAP i grupą interesariuszy eCMR. Udział w nim wzięło około 130 słuchaczy.