28 stycznia tego roku miało miejsce pierwsze spotkanie zespołu projektu DINNOCAP, w którym udział wzięło wszystkich 10 partnerów z 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego.  Spotkali się wirtualnie, aby porozmawiać o współpracy i zakładanych rezultatach projektu!

Działania projektowe zostały przedstawione przez liderów pakietów roboczych i omówione przez partnerów wraz z uwzględnieniem harmonogramu na ten rok. Praca w kierunku oczekiwanych rezultatów została tym samym zainaugurowana. Mają nimi być:

2 pakiet roboczy:

– Przyjęcie planu działań dla społeczności związanej z cyfryzacją przemysłu regionu Morza Bałtyckiego- transnarodowe działania w celu poprawy wykorzystania ICT wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

– Raport praktyczny zawierający wnioski i zalecenia dotyczące zwiększenia absorpcji ICT, do wykorzystania przez platformy Przemysłu 4.0, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne zaangażowane w cyfryzację przemysłu.

– Raport ewaluacyjny dotyczący narzędzia Online Maturity Tool.

– Instrumenty transformacji cyfrowej jako kompleksowy dokument.

Prezentacja projektu DINNOCAP podczas konferencji kończącej DIGINNO w grudniu 2020 r.

3 pakiet roboczy:

– Bezpieczny system wymiany danych eCMR między rządem a biznesem, do wykorzystania przez agencje rządowe i stowarzyszenia biznesowe jako inspiracja i wytyczne w dostarczaniu i stosowaniu transgranicznych instrumentów wymiany danych.

– Opracowanie metodologii, która przyczyni się do stworzenia transnarodowych ram zarządzania dla agencji rządowych i instytucji regionu Morza Bałtyckiego w odniesieniu do tego, jak z powodzeniem wdrożyć transgraniczne e-usługi, skupiając się na 3 przykładach: KYC, eReceipt, eCMR.

– Stworzenie transnarodowej społeczności interesariuszy, której zadaniem jest wpływanie i promowanie wdrażania tych przykładów na poziomie krajowym.