Zaproszenie do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór Menedżera projektu DINNOCAP (WP1).” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym (do pobrania tutaj).

Ofertę prosimy przesłać mailem na adres: kigeit@kigeit.org.pl a w tytule maila prosimy o wpisanie: „Oferta nr 05_DINNOCAP_2021”.