Estońskie Stowarzyszenie Technologii Informatycznych i Telekomunikacji oraz Estońska Konfederacja Pracodawców rozpoczęły wspólnie cykl 4 wirtualnych seminariów „Praktyczna cyfrowa podróż przedsiębiorstwa”.

Seminaria skierowane są do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje produkty lub usługi przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Według menedżera estońskiego klastra ICT Doris Põld, nacisk położony jest na przykłady najlepszych praktyk: „Podczas seminarium można zapytać praktyków, jakie są kluczowe korzyści z tworzenia strategii cyfrowej, jak finansować inwestycje związane z digitalizacją. Nasi lektorzy z sektora IT mają duże doświadczenie w analizie procesów firm z sektora przemysłowego i wiedzą, jak uzyskać najlepszą wartość z procesu digitalizacji.”

Organizowanie wirtualnych seminariów jest wspierane przez projekt DINNOCAP.

Więcej na stronie (dostępne w języku estońskim): https://www.itl.ee/toostus-4-0/digiteekond/