Nowe fundusze UE przeznaczone na transformację cyfrową będą stanowiły zachętę dla krajowych podejść strategicznych. Jednakże nadal istnieje potrzeba bezpośrednich inwestycji w digitalizację małych i średnich przedsiębiorstw, która niekoniecznie jest priorytetem w krajowych planach dotyczących sposobu wydatkowania nowych funduszy. Ponadnarodowo skoordynowane reakcje ze strony stowarzyszeń branżowych mogą być przydatne poprzez zwrócenie uwagi na inspirujące przypadki w sąsiednich krajach

12 maja 2021 r. zespół DINNOCAP zorganizował seminarium online poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem inicjatyw ukierunkowanych na cyfryzacje małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnikami było 33 przedstawicieli przemysłu, agencji rządowych i instytucji wiedzy z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Finlandii i Danii.

Wydarzenie to:

-Zapewniło skrót tego, jak różne kraje planują wykorzystać nowe fundusze UE na ożywienie gospodarki (RRF) w odniesieniu do cyfrowej transformacji MŚP.

-Omówienie ogólnych perspektyw w poszczególnych krajach w zakresie wyzwań i możliwości finansowania i inwestowania w cyfryzację przemysłu.

Przykład cyfryzacji przemysłu: Glaston Siru App

Wydarzenie to jest pierwszym z czterech interaktywnych seminariów online, które zostaną zorganizowane w ciągu roku w ramach drugiego pakietu roboczego projektu DINNOCAP. Mają być one poświęcone dyskusji o konkretnych wyzwaniach związanych z tymi trzema obszarami tematycznymi: Wsparcie finansowe i inwestycje; dostęp do siły roboczej i know-how; trendy innowacyjne i nowe modele biznesowe.

Seminaria będą okazją do wymiany najlepszych praktyk, uzyskania wglądu i inspiracji z podejść i rozwiązań w sąsiednich krajach, rozszerzenia sieci i opracowania wspólnych pomysłów na projekty i propozycje finansowania. Oczekuje się, że dialog doprowadzi do stworzenia listy działań do wdrożenia na poziomie krajowym i ponadnarodowym tak aby móc odpowiedzieć na wyzwania oraz pomóc MŚP zaangażować się w digitalizację.