Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Praca w Komisji Rozjemczej Stanowisko zawodowe: Doradca Zarządu Nazwa firmy: Benning Power Electronics sp. a o.o. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Praca w ramach Komisji Rozjemczej. Aktywny udział w pracach SOT, udział w grupach roboczych Ministerstwa Cyfryzacji. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: • działania związane z rozstrzyganiem ewentualnych sporów pomiędzy człon-kami KIGEiT • wspieranie rozwiązań organizacyjnych w ramach ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Przewodniczący Komisji Rozjemczej Zamierzenia w KIGEiT: Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności firm na polskim rynku szeroko rozumianego sektora elektronicznego; uczestnictwo w pracach ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rewizyjnej KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: Wspieranie rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Praca nad otwartymi standardami dla AMI i Smart ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rewizyjnej Zamierzenia w KIGEiT: Aktywna praca w komisji SIS-SG celem wypracowania odpowiednich standardów dla szybkiego i skutecznego wprowadzenia systemów smart ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Komisji Rewizyjnej Zamierzenia w KIGEiT: Nadzorowanie prac poszczególnych Sekcji i Zarządu, opiniowanie prac Sekcji oraz Zarządu, wykonywanie prac zgodnych z działaniami ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zamierzenia w KIGEiT: Zarządzanie prawem i ekonomiką związaną z wdrażaniem telewizji i radia cyfrowego Stanowisko zawodowe: Zastępca Dyrektora ds. ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zamierzenia w KIGEiT: Wykonywanie obowiązków  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanowisko zawodowe: Prezes Zarządu Nazwa firmy: Netinus Sp. Z o.o. Adres: ...
Czytaj więcej
Page 1 of 5
1 2 3 5