Funkcja w KIGEiT:

Członek Komisji Rozjemczej

Zamierzenia w KIGEiT:

Praca w Komisji Rozjemczej

Stanowisko zawodowe:

Doradca Zarządu

Nazwa firmy:

Benning Power Electronics sp. a o.o.

Adres:

ul. Korczunkowa 30, 05-503 Głosków k/Piaseczna

Doświadczenie zawodowe:  
2008 – obecnie

Benning Power Electronics sp. a o.o.

1990-2006

ZWUT, CEWIS, ZWUT S.S., Siemens sp. z o.o.

1987-1989

Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności

1971-1987

Ministerstwo Łączności, Zarząd Służby Telekomunikacyjnej

Wykształcenie:

Wyższe, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Języki obce:

niemiecki,  angielski, wloski

Osiągnięcia:

Budowa polskiej sieci telekomunikacyjnej stałej i komórkowej

Działalność pozazawodowa:  
Członkostwo w organizacjach branżowych:

Działalność społeczna:

różne akcje wspomagające

Zainteresowania:

fotografia, kiteratura, historia, muzyka