Funkcja w KIGEiT:

Członek Komisji Rewizyjnej KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT:

Wspieranie rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Praca nad otwartymi standardami dla AMI i Smart Grids. Rozwój instytucji prosumenta i efektywności gospodarowania energią w Polsce. Rozwój konkurencyjnego rynku w sektorze energetycznym

Stanowisko zawodowe:

Doradca Zarządu ds. Strategii

Nazwa firmy:

Apator S.A.

Adres:

ul. Gdańska 4a lok.c4, 87-100 Toruń

Doświadczenie zawodowe:

2010 – obecnie

2013 – obecnie

Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator S.A.

Risk Manager system ERM ISO 31000, Apator S.A.

2001-2010

Kierownik Marketingu i Rozwoju, Apator S.A.

1998-2001

1989-1998

Starszy specjalista ds. marketingu

Założyciel i własciciel formy SELPRO

Wykształcenie:

– podyplomowa „Szkoła Badań Rynku PTBRiO”, Warszawa

– studia podyplomowe „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
– studia podyplomowe „Marketing i Zarządzanie”, Uniwersytet Łódzki, Łódź

– studia stacjonarne, mgr inż. elektryk, Politechnika Łódzka, Łódź

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:

Współautor i uczestnik w budowie marki i znaku firmowego Apator

Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji w elektrycznych czasopismach branżowych

Autor i uczestnik kilkunastu badań rynkowych i raportów rynkowych polskiego sektora produkcji urządzeń i systemów dla branży elektrycznej

Uczestnik w kilkunastu panelach doradczych, prelegent na kilkunastu konferencjach o tematyce Smart Grids w kraju i za granicą.

Współautor i koordynator budowy strategii i monitorowania strategii Grupy Apator (2011-2013, 2014-2019)

Współautor i koordynator podstaw Systemu Zarządzania Ryzykiem ERM w Apator SA

Działalność pozazawodowa:

2013-14 członek i ekspert KIGEiT w pracach Warsztatów Rynku Energetycznego nr. 1 i kilku spotkań konsultacyjnych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Aktywny uczestnik konsultacji w Ministerstwie Energii.

2013-15 Przewodniczący Zarządu Sekcji Inteligentne Sieci Energetyczne przy KIGEiT

2011 – 12 wykładowca na studiach podyplomowych Smard Grids –Politechnika Wrocławska edycja 1 i 2.

2013- obecnie – praca i przedstawicielstwo Apator SA w organizacji „G3 PLC Alliance” (Francja)

2015- obecnie, praca w zarządzie Sekcji Inteligentne Sieci Energetyczne Smart Grid przy KIGEiT, między innymi praca przy „wymaganiach technicznych dla liczników AMI”.

2011 – obecnie, praca w Radzie Naukowej Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław

Członkostwo w organizacjach branżowych:

ESMIG, G3 PLC Alliance, KIGEiT, KSPG Polska

Zainteresowania:

Inteligentne Sieci Energetyczne, muzyka, innowacje techniczne i rozwój nauki, zarządzanie ryzykiem