Funkcja w KIGEiT:

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zamierzenia w KIGEiT:

Zarządzanie prawem i ekonomiką związaną z wdrażaniem telewizji i radia cyfrowego

Stanowisko zawodowe:

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Nazwa firmy:

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Adres:

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

2012 – obecnie

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Instytut Łączności

2008-2012

Kierownik Zakładu Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Instytut Łączności

2005-2008

Kierownik Zakładu Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych – Instytut Łączności

1998-2005

Kierownik Zakładu Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych – Instytut Łączności

1990-1998

Wicedyrektor, Dyrektor – Departament Polityki Ekonomicznej Ministerstwa Łączności

1889-1990

Kierownik Działu Ekonomicznego – BHZ „Polkolor”

1982-1989

Naczelnik Wydziału – Ministerstwo Finansów

Wykształcenie:

1991-1992

studia podyplomowe (zarządzanie przedsiębiorstwem w gosp. rynkowej) – Fundacja Naukowa im. Prof. E. Taylora, Warszawa

1991-1992

studia podyplomowe (systemy, komputery, zarządzanie) – PAN, Instytut Badań Systemowych

1976-1982

mgr ekonomii – SGPiS Warszawa, Wydział Finansów i Statystyki

Języki obce:

angielski, rosyjski

Osiągnięcia:

w Ministerstwie Łączności udział w negocjacjach przedakcesyjnych w KE w zakresie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego; członek zespołu przygotowującego przetarg na udzielenie pierwszych koncesji dla operatorów sieci GSM 900, DCS 1800 i UMTS oraz stacjonarnych sieci regionalnych;
autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących rynku telekomunikacyjnego jak również autor i współautor wielu raportów i opracowań dotyczących rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz społeczeństwa informacyjnego;
współautor koncepcji ustawy Prawo telekomunikacyjne z 1984 r.;
członek Rady Naukowej w IŁ w latach 2003-7 a w latach 2003-5 przew. Komisji Ekonomicznej Rady Naukowej

Działalność pozazawodowa:

członek Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach w latach 2007-13, członek Rady Nadzorczej PIW „Postinfo” sp. z o.o. w latach 2010-11, członek Rady Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy w latach 1994-1998, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej TPSA w latach 1992-1994, Członek Rady Nadzorczej Polskiej Telewizji Kablowej – PTK w latach 1990-1991;
członek Rady Telekomunikacji w latach 2002-5; doradca Prezesa URTiP w latach 2003-6;
wykładowca w Akademii Obrony Narodowej w roku akademickim 2002-3,
wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach organizowanych przez IŁ; ekspert KIG w zakresie rynku telekomunikacyjnego;

Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT

Działalność społeczna:

Zainteresowania:

brydż, tenis, żeglarstwo, historia, podróże