Funkcja w KIGEiT: Przewodniczący Komisji Rozjemczej
Zamierzenia w KIGEiT:

Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności firm na polskim rynku szeroko rozumianego sektora elektronicznego; uczestnictwo w pracach Komitetu Polityki Przemysłowej przy KIGEiT  w celu przygotowania „Strategii dla przemysłu elektronicznego do roku 2020”.

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu

Nazwa firmy:

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.

Adres:

ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

1994 – do chwili obecnej

Instytut Rynku Elektronicznego, Prezes Zarządu

1993

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Szef Działu Marketingu

1990-1992

Fundacja Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami, Wiceprezes Zarządu

1989

Moda Polska, specj. ds. technik komputerowych

1983-1988

Instytut Sportu – Zakład Biocybernetyki,  pracownik naukowy

Wykształcenie:

wyższe – mgr inż., Politechnika Warszawska – wydział Mech. Energetyki i Lotnictwa (MEiL),
studia podyplomowe:
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Zarządzanie przedsiębiorstwem
2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Strategiczne planowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw

Języki obce:

angielski

Osiągnięcia:

Skuteczne konkurowanie od 16 lat w ramach Instytutu – z krajowymi i międzynarodowymi firmami badawczymi i konsultingowymi poprzez poszukiwanie własnych nisz rynkowych; współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku.

Działalność pozazawodowa:

Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową. Członek Rady Fundacji Szkoła pod Żaglami

Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT,  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Działalność społeczna:

Działania na rzecz lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania oraz w Społecznym Towarzystwie Oświatowym (STO), Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej KIGEiT w kadencji 2006-9; Przewodniczący Komisji Rozjemczej w kadencji 2009-12 i 2012-15

Zainteresowania:

Żeglarstwo (stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej i instruktora żeglarstwa), narciarstwo, muzyka