Funkcja w KIGEiT:

Członek Komisji Rozjemczej

Zamierzenia w KIGEiT:

• działania związane z rozstrzyganiem ewentualnych sporów pomiędzy człon-kami KIGEiT
• wspieranie rozwiązań organizacyjnych w ramach działalności KIGEiT za-pewniających równe traktowanie członków
• wspieranie wspólnych inicjatyw i działań legislacyjnych KIGEiT

Stanowisko zawodowe:

Z-ca dyr.ds. sprzedaży

Nazwa firmy:

Landis+Gyr sp. z o.o.

Adres:

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:  
1993 – obecnie

 Landis+Gyr sp. z o.o.  z-ca dyr.ds. sprzedaży

1987-1993

Politechnika Poznańska, asystent – pracownik naukowo-dydaktyczny

1982-1987

Politechnika Poznańska ,Wydział Elektryczny, spec. energetyka przemysłowa

1977-1982 Technikum Energetyczne, Poznań, spec. elektronika i automatyka przemysłowa
Wykształcenie:

mgr inż. elektryk

Języki obce:

angielski, niemiecki

Osiągnięcia:

• realizacja kontraktów w PSE związanych z wprowadzaniem Rynku Energii w Polsce (opomiarowanie KSE, elektrowni systemowych)
• realizacja systemów pomiarowych energii elektrycznej w spółkach OSD
budowa pozycji rynkowej Landis+Gyr w Polsce oraz wspieranie rozwiązań krajowych w zakresie układów pomiarowych energii elektrycznej

Działalność pozazawodowa:  
Członkostwo w organizacjach branżowych:

Działalność społeczna:

wolontariat – instytucja charytatywna

Zainteresowania:

elektronika, malarstwo-rysunek, j. angielski