Funkcja w KIGEiT:

Członek Komisji Rewizyjnej

Zamierzenia w KIGEiT:

Aktywna praca w komisji SIS-SG celem wypracowania odpowiednich standardów dla szybkiego i skutecznego wprowadzenia systemów smart meteringu i smart gridu na nasz rynek.

Stanowisko zawodowe:

Prezes Zarządu

Nazwa firmy:

ELSTER Kent Metering sp. z o.o.

Adres:

95-100 Zgierz; ul. Szczawińska 42C

Doświadczenie zawodowe:

2003 – obecnie

ELSTER Kent Metering  Sp. z o.o.  Prezes Zarządu
General Manager – Polska

1996-2003

ABB Kent Polska Sp. z o.o.  Prezes Zarządu
General Manager – Polska

Wykształcenie:

Wyższe Politechnika Łódzka, Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki, mgr inż. elektryk,
European School of Management and Technology (ESMT) – Berlin Niemcy,
Executive MBA Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa.
Studia Doktoranckie Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa.

Języki obce:

Angielski, Niemiecki, Rosyjski – wszystkie biegle.

Osiągnięcia:

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT, IGWP

Działalność społeczna:

SMS Łódź

Zainteresowania:

Falerystyka, Motocykle, Oldsmobile, Podróże.