Green Power Electronics

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizuje projekt „Green Power Electronics” w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION – zadanie 2.3 Energy Efficiency (Priorytet 2 Efficient management of natural resources).

Tematyka projektu:

 1. Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.
 2. Systemy zasilania elektrycznego jako rezerwowe źródła energii dla transportu i maszyn roboczych (samochody ciężarowe, dźwigi, transport szynowy) służące do zasilania elektrycznych napędów i urządzeń peryferyjnych.
 3. System zasilania elektrycznego napięciem stałym (DC) dla inteligentnych budynków, który mógłby zastąpić zasilanie 230 VAC w systemach oświetleniowych oraz instalacjach inteligentnego budynku.

Cele ogólne projektu:

 • Przyspieszenie adopcji energooszczędnych rozwiązań Advanced Power Electronics (APE) w rejonie Morza Bałtyckiego (BSR).
 • Zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania świadomych decyzji dotyczących strategii badań i rozwoju, zarządzania technologią i inwestycjami związanymi z APE.
 • Stworzenie unikalnej ponadnarodowej platformy wiedzy i współpracy dla APE.
 • Wykazanie technicznej wykonalności, niezawodności i efektywności kosztowej oraz wzmocnienie zaufania w branżę APE.

Oczekiwania i efekty:

 • Opracowanie międzynarodowej roadmapy technologiczno-produktowej.
 • Przeprowadzenie analizy rynkowej i identyfikacja potencjału ekonomicznego dla adopcji APE w przedsiębiorstwach z rejonu Morza Bałtyckiego.
 • Realizacja 3 projektów pilotażowych przez 8 firm i 7 instytucji w zakresie odnawialnej energii, e-mobility i smart buildings.
 • Przeprowadzenie konsultacji z firmami w celu opracowanie własnej indywidualnej roadmapy technologicznej dla adopcji nowoczesnych technologii.
 • Opracowanie szeroko zakrojonej kampanii marketingowej.

Green Power Electronics – cele i działania w Polsce

 • W Polsce w ramach projektu zorganizowane zostaną 3 piloty w obszarach e-mobility‚ smart buildings i renewable energy‚ demonstrujące wdrażanie inteligentnych innowacji oraz integrację zaawansowanej energoelektroniki w łańcuchu dostaw energii. W opracowywaniu pilotów uczestniczy Politechnika Warszawska.
 • KIGEiT odpowiada za przygotowywanie Roadmapy technologicznej, określającej bariery wprowadzania zaawansowanej elektroenergetyki na rynek polski oraz za działania marketingowe, networkingowe i organizację regionalnych spotkań z firmami z sektora APE.

Nasi partnerzy:

Politechnika Warszawska, IPP Sp. z o.o., Technitel Polska S.A., Infratel – Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o., Globema Sp. z o.o. (Warszawa), Commener Sp. z o.o., Instytut Łączności – PIB, Active Home. Lista jest otwarta.

Zasięg projektu:
7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja).

Wykonawcy projektu:
Uniwersytety, jednostki badawcze oraz izby gospodarcze z każdego z 7 uczestniczących krajów.

Pozostałe informacje o projekcie:
Czas trwania: marzec 2016 r. – marzec 2019 r.
Budżet: 3,099 mln euro (całkowity); 86,079 tys. euro (dla Polski) – refinansowany w 85 % w ramach INTERREG.

Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie projektu:  >>>>>> 

Koordynator części polskiej: KIGEiT, kigeit@kigeit.org.pl, https://kigeit.org.pl

AKTUALNOŚCI dot. wydarzeń w ramach projektu >>>>>>

ARCHIWUM PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU >>>>>>