ARCHIWUM PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH W PROJEKCIE „GREEN POWER ELECTRONICS”

                


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3

Data 01.12.2017
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór lokalnego kierownika merytorycznego w projekcie Green Power Electronics”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl
Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2
Data 13.11.2017
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: „Wybór lokalnego promotora projektu Green Power Electronics”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl
Termin składania ofert: 24.11.2017 godz. 12.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1

Data 08.02.2016
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika projektu pełniącego obowiązki oficera finansowego na potrzeby projektu „Green Power Electronics”.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl
Termin składania ofert: 19.02.2016 godz. 12.00