Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej we współpracy z firmą DEHN z zakresu przeciwdziałania skutkom bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych, przepięć i innych stanów o charakterze przejściowym powodujących uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzeń i systemów. Warsztaty odbędą się w trzech terminach więc będzie można wybrać dla siebie najkorzystniejszy. Warsztaty odbędą się 22 października, 19 listopada oraz 03 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00. Najważniejsza część odbywać się będzie w laboratorium dlatego ze względu bezpieczeństwa warsztaty są organizowane dla grup maksymalnie 10 – osobowych. Zaproszenie kierujemy do członków Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids – SIS SG oraz Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych – SOT. Zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez e-mail: jaroslaw.wiater@pb.edu.pl

Tematyka warsztatów jest ukierunkowana na potrzeby pracowników energetyki zawodowej, producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, projektantów budowlanych zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy. W ramach warsztatów będą prezentowane badania i wyniki testów laboratoryjnych wybranych urządzeń i systemów prowadzone w laboratorium Techniki Wysokich Napięć imienia prof. dr hab. inż. Andrzeja W. Sowy, działającego w ramach Polskiej Sieci Laboratoriów EMC. Przygotowane warsztaty kierowane są do producentów koncentratorów, liczników ,zasilaczy i innego sprzętu wchodzących w skład szeroko rozumianych systemów pomiarowych i telekomunikacyjnych. Ich najważniejszych przedmiotem będzie przedstawienie problemu braku koordynacji energetycznej pomiędzy SPD TYP I+II a ww. urządzeniami. Brak wiedzy o koordynacji , może skutkować uszkodzeniami newralgicznych systemów pomiarowych i telekomunikacyjnych.

Odnotowujemy przypadki gdy operator systemu energetycznego lub telekomunikacyjnego zastosował ochronę przepięciową ( SPD ) zgodnie z zasadami a pomimo tego dochodzi do uszkodzeń elektroniki. Dla producenta sprzętu może to skutkować podejrzeniem operatora korzystającego z systemu, że dostarczone urządzenie posiadało ukryte wady i powinno zostać wymienione. Udział w warsztatach zobrazuje problem a uczestnicy będą mogli naocznie się przekonać w jakich przypadkach można koordynację zachować. Wiedza ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w wytycznych związanych z projektowaniem systemów. Dlatego warsztaty powinny również zainteresować operatorów systemów energetycznych ponieważ to oni we własnym interesie powinni dbać o ich bezawaryjną pracę.