W dniu 14 września 2021 r. podczas Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT zostało uroczyście wręczone honorowe wyróżnienie im. Wojciecha Gawędy. Przewodniczący Kapituły, Eugeniusz Gaca wręczył pierwsze uhonorowanie tym wyróżnieniem Andrzejowi Abramczukowi, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu Netia S.A. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za działania na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz podziękowaniem za zaangażowanie i włożoną pracę.

„Andrzej od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku ICT i różnych inicjatyw branży telekomunikacyjnej. Najważniejsze jednak, że mimo ważnych osiągnięć i dokonań pozostał sobą, a to bardzo cenne, bo świadczy o klasie człowieka. System wartości jakimi się kieruje, doskonale wpisują się w wartości które przyświecały Wojciechowi Gawędzie.” – powiedział Eugeniusz Gaca.

Andrzej Abramczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku. Od wielu lat aktywnie działa też w ramach organizacji zrzeszających przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego w Polsce – Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Informatyki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Od grudnia 2017 roku związany z Grupą Netia, najpierw jako Dyrektora ds. Strategii i Regulacji, a od sierpnia 2018 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Netia S.A.  Przed dołączeniem do Netii, od września 2009 r.  był związany z wiodącą polską kancelarią, Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 r.  był Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT, będąc wielokrotnie – zespołowo i indywidualnie –  rekomendowanym w polskich i międzynarodowych rankingach doradztwa prawnego dla tego obszaru.

W latach 2006 – 2009 związany ze spółką P4 (operator sieci Play) gdzie pełnił funkcję Dyrektora obszaru Prawnego oraz członka zarządu spółki infrastrukturalnej, opowiadającej za budowę sieci P4. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu w spółkach: Internet Partners,  GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki CenterNet S.A. oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, wówczas notowanej na GPW, spółce Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.).