Polski Fundusz Rozwoju przygotował narzędzie, które pomaga w ocenie poziomu gotowości do cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. Wcześniej badanie było dostępne tylko dla dużych firm. Obecnie po obserwacji potrzeb rynku PFR rozszerzył badanie również dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (firma powinna zatrudniać minimum 10 pracowników). Już teraz MŚP może skorzystać bezpłatnie z diagnostyki i doradztwa ekspertów PFR. Za pomocą Badania Dojrzałości Innowacyjnej przekazywane są przedsiębiorstwom, w formie raportu, praktyczne wskazówki do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. Badanie jest pierwszym punktem wsparcia PFR dla dużych firm i sektora MŚP, które w kolejnych krokach może zostać uzupełnione o doradztwo indywidualne, darmowy dostęp do kursów online oraz warsztaty tematyczne. Już teraz PFR jest po pierwszych etapach przeprowadzenia badania wśród przedsiębiorstw, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Aby firma mogła się zgłosić do badania wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej <tutaj>. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.