Działający w ramach Światowej Organizacji Celnej (WCO), Wspólny Komitet Administracyjny ATA/Konwencji Stambulskiej przygotowuje się do przejścia z systemu papierowego na cyfrowy system karnetów ATA. W oparciu o wyniki pilotażowego projektu elektronicznego ATA i współpracę z ICC, Komitet zatwierdził Globalny plan przejścia z papierowego systemu karnetów na cyfrowy, w tym mapę drogową przejścia i rozważył sześć przypadków korzystania z karnetów papierowych i cyfrowych w okresie przejściowym. Dalszy rozwój będzie kontynuowany poprzez spotkania Grupy Roboczej eATA i działania w zakresie budowania potencjału, mające na celu rozpoczęcie korzystania z elektronicznych karnetów w 2024 r. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.