W dniu 22 listopada 2022 roku, Prezes KIGEiT Stefan Kamiński wziął udział w wideokonferencji zamykającej projekt Polskiej Pomocy dla Mołdawii. Wideokonferencja była zorganizowana w związku z tym, że Urząd Komunikacji Elektronicznej kończy w listopadzie 2022 r. realizację projektu pomocowego, będącego częścią Planu Współpracy Rozwojowej 2021, na rzecz organu regulacyjnego z Mołdawii.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dotyczących różnych aspektów komunikacji elektronicznej takich jak: współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, dostępu operatorów MVNO do sieci MNO, ram regulacyjnych telekomunikacyjnej usługi powszechnej, w tym aktualnego zestawu usług wchodzących w skład usługi powszechnej, wyznaczenia dostawców tej usługi oraz procedury finansowania i rekompensat kosztów netto usługi powszechnej
Spotkania było poświęcone omówieniu celów i rezultatów projektu, a także dało możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z Polski i Mołdawii. Omawiano także możliwości ewentualnej dalszej współpracy w przyszłości. Ciekawe były tematy związane z udostępnianiem infrastruktury telekomunikacyjnej.
Mamy nadzieję, że zakończony projekt pomoże w wypracowaniu rozwiązań, które będą korzystne dla operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i Mołdawii.