Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości w ramach konsultacji Wniosek wraz z załącznikami i oceną skutków regulacji ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 305/2011 COM(2022)144.

Wniosek dot. mi in następujących obszarów:

  1. Bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
  2. Ochrony pracowników, konsumentów i osób przebywających w obiekcie przed uszczerbkiem na zdrowiu związanym z obiektami budowlanymi
  3. Efektywności energetycznej i charakterystyki cieplnej obiektów budowlanych
  4. Wymogów nieodłącznie związanych z bezpieczeństwem wyrobów
  5. Wymogów środowiskowych nieodłącznie związane z wyrobem

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przekazanie uwag w wersji edytowalnej do dnia 23 maja 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.