Izba została zaproszona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do konsultacji, które zostały ogłoszone w na stronie RCL (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie infrastruktury sieci domowej (nr 813 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji (OSR). W Uzasadnieniu użyto fragmenty z dokumentu: „Analiza i opracowanie raportu dotyczącego wytycznych komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a infrastrukturą oraz bramą sieci domowej” przygotowanego przez Izbę na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sfinansowanego ze środków UE.

Jeśli mają Państwo uwagi/stanowisko do w/w projektu, proszę o przesłanie na adres poczty elektronicznej biura do dn. 26.05.2022r.


KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu.