Sekcja Energii i Paliw (SEiP) działająca w strukturach naszej Izby zleciła przygotowanie raportu, którego celem było wyjaśnienie zjawisk, które miały miejsce na rynku energii w roku 2018, a ich skutki są nadal widoczne. W roku 2018 drastycznie zwiększył się koszt zakupu energii na krajowej giełdzie energii, powodując reakcje ze strony wszystkich interesariuszy. Zjawisko to miało nieprzewidywalny charakter, którego główną przyczyną były zawirowania na rynku uprawnień do emisji CO2.
Wydarzenia na hurtowym rynku energii w roku 2018 znacząco wpłynęły na wycenę energii przez spółki obrotu oraz ostateczną cenę dla odbiorców końcowych. W okresie tym wzrosły koszty bilansowania na rynku hurtowym, spółki obrotu zmuszone zostały do przeniesienia dodatkowo poniesionych kosztów na odbiorców końcowych i masową aktualizację cenników, niektóre ze spółek ogłosiły upadłość. Ze względu na gwałtowny charakter zmian prezes URE przeprowadził śledztwo związane z możliwymi manipulacjami na rynku hurtowym, które zakończyło się zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wydarzenia wpłynęły również na zmiany legislacyjne: od 2019 roku do 100% zwiększono obligo giełdowe oraz wprowadzono rozwiązania mające na celu zatrzymanie ceny energii na cały rok 2019 w ramach ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538). Mimo, że w okresie zmian opinia publiczna definiowała je jako zmiany chwilowe, ostatecznie cena energii w roku 2019 jest znacząco wyższa niż w latach ubiegłych, co ma uzasadnienie w kosztach produkcji energii.