W dniu 17 października 2019 roku Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) działająca w ramach naszej Izby wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji w związku z trwającymi konsultacjami projektu Ministerstwa Finansów ws kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W piśmie m.in. wyrażono zaniepokojenie członków naszej Izby, że Ministerstwo Cyfryzacji, a w szczególności Departament Cyberbezpieczeństwa, nie zostało zaangażowane w prace nad ww. projektem. Szczegółowa analiza projektu autorstwa Ministerstwa Finansów wykazała, że proponowane rozwiązanie może doprowadzić do rozszczelnienia systemu rejestracji i poboru podatku VAT.