W dniu 11 września 2019 roku KIGEiT, PIIT oraz PIKE wystosowały do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wspólne stanowisko będące odpowiedzią na pismo Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

GUS w trakcie prac nad projektem rozporządzenia uwzględnił już wcześniej uwagi, które były zgłaszane zarówno przez Ministra Cyfryzacji jak i uwagi zgłaszane przez nasze środowiska. Niemniej pozostają jednak jeszcze wątpliwości w sprawie przekazywania danych. Dalsze prace będą prowadzone wspólnie przez zainteresowane Izby. Z ramienia KIGEiT prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).