Ministerstwo Cyfryzacji, zwróciło się do Izby z pismem informującym o rozpoczętych przez Komisję Europejską (KE) pracach nad opracowaniem nowych zharmonizowanych standardów dotyczących zastosowania usług Galileo oraz systemów GNSS w telefonach mobilnych, w celu zapewnienia dostępu do służb ratunkowych (numer 112), tj.:

  • Standard A: Harmonised standard on compatibility and interoperability with Galileosystem;
  • Standard B: Harmonised standard on the use of GNSS raw measurements.

W tym celu, KE w drodze Decyzji wykonawczej, zwróci się do organizacji standaryzacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI) z wnioskiem o sporządzenie nowych zharmonizowanych standardów, zgodnie z opracowanymi wymaganiami.

Projekt Decyzji KE, określający wymagania dla nowych standardów, jest obecnie przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi UE. Otrzymaliśmy również załącznik z wykazem nowych standardów/norm, które mają zostać opracowane.

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 20 września 2019 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.