Zapraszamy na międzynarodową konferencję w ramach projektu Green Power Electronics (GPE), w trakcie której zaprezentowane zostaną końcowe efekty projektu, w tym projekty pilotażowe zrealizowane przez członków konsorcjum. Organizowana przez Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji przy współpracy z Politechniką Warszawską konferencja tworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić w końcowym etapie realizacji projektu.
Konferencja rozpocznie się 11 lutego 2019 r. o godzinie 09:00 w Hotelu Hilton w Warszawieul. Grzybowska 63. Gośćmi specjalnymi konferencji będą międzynarodowi eksperci, którzy zaprezentują wyniki projektu oraz przedstawiciele firm z rejonu Morza Bałtyckiego (BSR) otwarci na możliwości podjęcia współpracy z polskim biznesem.
Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele samorządów zainteresowani najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dla efektywności energetycznej oraz nawiązaniem kontaktów z firmami oferującymi takie rozwiązania. Gościem specjalnym będzie p. Olgierd Dziekoński – Kierownik projektu REGIOGMINA w programie GOSPOSTRATEG. który przedstawi działania dotyczące propozycji Aktywnego Laboratorium Inteligentnego Miasta – Warszawa stolica innowacji.
Poza możliwością zapoznania się z tematyką projektu GPE chcielibyśmy zapewnić Państwu warunki do spotkań w formule B2B oraz B2G pomiędzy uczestnikami konferencji. Tematyka realizowanego projektu obejmuje także zagadnienia z zakresu sektora transportu publicznego oraz oświetlenia LED, także wykorzystywanego w systemach oświetlenia ulicznego.
Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, (na który prześlemy potwierdzenie udziału w warsztatach) należy przesłać́ na adres: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 07.02.2019 roku do godz. 14:00. Ze względu na ograniczenia sali informujemy, że potwierdzenia będą̨ przyjmowane według kolejności zgłoszeń́.


Ramowy program konferencji Green Power Electronics:

08:30-09:30 Rejestracja gości
09:00-09:15 Oficjalne otwarcie konferencji – Stefan Kamiński (KIGEiT) oraz Horst-Guenther-Rubahn (SDU)
09:15-09:30 Prezentacja założeń projektu Green Power Electronics, Horst-Guenther-Rubahn (SDU)
09:30-10:15 Prezentacja zaktualizowanej „roadmapy technologicznej” – Jesper Puggaard de Oliveira Hansen (SDU) oraz Jarosław Tworóg (KIGEiT)
10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-11:00 Prezentacja projektu pilotażowego A (Efektywne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych) – Jacek Rąbkowski (PW) i Mariusz Sochacki (PW)
11:00-11:30 Prezentacja projektu pilotażowego B (Realizacją napędu dla bolidu sportowego. Wykorzystanie dwukierunkowych ładowarek akumulatorów i magazynów energii elektrycznej używanych w sektorze transportu.) – Serguei Chiriaev (SDU), Donats Erts (University of Latvia) i Kristaps Dambis (Drive e0)
11:30-12:00 Prezentacja projektu pilotażowego C (Wykorzystanie zasilania prądem stałym wybranych elementów nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego i biurowców, głównie w zakresie instalacji oświetleniowych) – Teresita Qvarnström (RISE) i Toomas Plank (University of Estonia)
12:00-12:30 Propozycja działań na rzecz Warszawy-stolicy innowacji. Aktywne Laboratorium Inteligentnego Miasta – Olgierd Dziekoński – (REGIOGMINA – GOSPOSTRATEG)
12:30-13:00 Dyskusja z firmami oraz przedstawicielami samorządów na temat efektywności energetycznej i wdrażaniem rozwiązań technologicznych wynikających z projektu GPE na potrzeby Smart City – Mariusz Sochacki (PW)
13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Indywidualne sesje matchmakingowe i konsultacje z przedstawicielami władz lokalnych w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów i ewentualnej współpracy –  Jarosław Tworóg (KIGEIT)