W dniu 29 stycznia 2019 roku Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT) wystosowała do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), stanowisko dotyczące wykonywanej na zlecenie Prezesa UKE analizy współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie wykorzystania kabli telekomunikacyjnych w budynkach, uwzględniającej kwestie finansowe, usługowe i techniczne oraz prawne, a także  rekomendacji oraz zapewnienia wsparcia eksperckiego dla pracowników UKE.

Zdaniem członków SOT przedstawiony do konsultacji raport nie może być uznany za zgodny z wymaganiami i powinien zostać uzupełniony. Izba zwraca się o podjęcie działań zmierzających do poprawienia Raportu, tak, aby mógł zostać wykorzystany w praktyce.