Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu (wraz z uzasadnieniem) rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz oceną skutków regulacji (OSR). Prace nad projektem ustawy mogą Państwo śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego zmiany do dyrektywy RoHS2 dokonanej dyrektywą 2017/2102 z 15.11.2017 r. Zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym projektowana regulacja ułatwia prowadzenie operacji na rynku wtórnym, obejmującym naprawę, wymianę części zamiennych, renowację, ponowne użycie i modernizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 15 lutego 2019 r. do godz. 14:00. Prace nad projektem rozporządzenia będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu w naszej Izbie (KKŻP). Ministerstwo poinformowało jednocześnie, że brak odpowiedzi w ww. terminie pozwoli sobie potraktować jako brak uwag do projektu.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.