Komisja Europejska opublikowała w dniu 30 stycznia 2019 roku dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 r. Debata o przyszłości Europy została zainicjowana przez białą księgę Komisji z 1 marca 2017 r. Przedstawiony dokument zakłada trzy scenariusze skłaniające do debaty o tym, w jaki sposób osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w UE, które ilustrują różne koncepcje oraz mają za zadanie skłonić do debaty i refleksji. Ostateczny rezultat będzie prawdopodobnie stanowił kombinację elementów wszystkich scenariuszy. Trzy scenariusze:

  1. Nadrzędna strategia UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, aby kierować działaniami UE i jej państw członkowskich.
  2. Kontynuacja włączania przez Komisję celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich istotnych polityk UE, bez egzekwowania działań od państw członkowskich.
  3. Większy nacisk na działania zewnętrzne przy jednoczesnej konsolidacji obecnych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej gdzie można znaleźć więcej dokumentów i raportów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania uwag i komentarzy dotyczących stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 r. na nasz adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl. Prace związane z opiniowaniem dokumentu będą prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej naszej Izby (KGI). Zachęcamy do zapoznania się też dokumentami opracowanymi przez KIGEiT. Znajdą je Państwo w polu „Opracowania i stanowiska” na stronie KGI.