W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energetyki i Paliw (SEiP), dotyczących zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, KIGEiT przesłała do Ministerstwa Energii uwagi zebrane wśród naszych członków. Uwagi te zebrano zgodnie z formularzem wymaganym przez Ministra Energii. Dziękujemy wszystkim członkom, którzy zgłosili swoje uwagi. Mamy nadzieję, że Minister Energii uwzględni je w dokumencie finalnym.