Z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dostaliśmy zaproszenie na seminarium „Better connected – organizacje międzynarodowe jako platforma ekspansji na rynki zagraniczne” organizowane przez UKE, ITU, MSZ oraz MPiT z następującą agendą. Seminarium jest skierowane do przedstawicieli branży ICT, którzy planują ekspansję zagraniczną lub szukają krajowych i międzynarodowych kontaktów biznesowych. Odbędzie się ono w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie UKE, przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

Celem seminarium jest przedstawienie polskim firmom sektora ICT możliwości współpracy z wyspecjalizowaną w nowych technologiach agendą ONZ, jaką jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W Seminarium wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jednym z prelegentów spotkania będzie Jarosław Ponder, Dyrektor Biura Regionalnego dla Europy, ITU. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również przedstawiciele polskich start-upów, które z sukcesem współpracują z ITU. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Uwaga! Rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2019 roku, za pośrednictwem formularza.

Źródło: UKE